Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Diglossa mysticalis [latin]    Skjeggblomsterborer [norsk]   Moustached Flowerpiercer [engelsk]   5+ Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no