Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Diglossa sittoides [latin]    Rustblomsterborer [norsk]   Rusty Flowerpiecer [engelsk]   1 Machu Picchu 1.9., 3 ss 2.9., 1 Manu Road 12.9., 1 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Diglossa sittoides [latin]    Rustblomsterborer [norsk]   Rusty Flowerpiercer [engelsk]   2 nær Salta 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no