Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Diisopropylamin [synonym]    Bis(1-metyletyl)amin [norsk]   2-PROPANAMINE, N-(1-METHYLETHYL)- [engelsk]   molekylformel: C6H15N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap