Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dikloracetylklorid [norsk]    ACETYL CHLORIDE, DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2HCl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap