Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dikloreddiksyre [norsk]    dichloroacetic acid [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dikloreddiksyre [synonym]    Dikloretansyre [norsk]   ACETIC ACID, DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2H2Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap