Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dikumarin, Dikumarol [synonym]    3,3'-Metylenbis(4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on) [norsk]   2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3,3'-METHYLENEBIS[4-HYDROXY-  [engelsk]   molekylformel: C19H12O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap