Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dikvikksølv(I)klorid [norsk]    MERCURY CHLORIDE (HgCl) [engelsk]    Kvikksølv(I)klorid [synonym]   molekylformel: Cl2Hg2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap