Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dimetilan [synonym]    1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat [norsk]   CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER  [engelsk]   molekylformel: C10H16N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap