Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dimetyl-(2,2,2-triklor-1-hydroksyetyl)fosfonat [norsk]    PHOSPHONIC ACID, (2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL)-, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Triklorfon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap