Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 178 omtrentlig(e)
dingy [engelsk]    skitten, falmet; snuskete [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
olding [norsk]    Senex [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
koding [norsk]    encoding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
folding [synonym]    Konvolusjon [norsk]   Convolution [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Landing [engelsk]    Nedslag [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
melding [norsk]    notification [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
holding [engelsk]    beholdning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
vending [norsk]    giro [spansk]   Begge dansere går rundt hverandre i en sirkel. Kan gjøres begge veier og i flere varianter.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
herding [norsk]    Prosess for å gjøre gelatinet i emulsjonen mer motstandsdyktig mot fysiske skader (striper ol.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
heading [norsk]    overskrift, tittel (media); nikking, hedding (idr.) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
budding [engelsk]    knoppskyting; vordene [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
binding [engelsk]    tildeling, binding [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
padding [engelsk]    luft, fyll, spaltefyll, utfylling [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
binding [norsk]    binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
melding [norsk]    message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
melding [norsk]    message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pending [engelsk]    Venter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bedding [engelsk]    lagdeling [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grading [engelsk]    findeling, gradering, stilling [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
holding [engelsk]    oppbevaring, reservoar [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bedding [norsk]    Underlag hvor båter sjøsettes og ilandsettes.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Freding [norsk]    Sikring av bygning eller anlegg etter lov om kulturminner. Alle spørsmål angående fredede bygninger skal forelegges Riksantikvaren.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fjording [norsk]    Traditional Norwegian horse
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Breeding [engelsk]    Oppdrett [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
building [engelsk]    bygning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
branding [norsk]    merkevarebygging (nær.liv); brennemerking (tatoveringsteknikk) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
blanding [norsk]    blend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
encoding [engelsk]    koding, tegnkoding [norsk]   (character (en)coding = tegnkoding)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
branding [engelsk]    varemerking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rounding [engelsk]    avrunding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blanding [norsk]    mixing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
receding [engelsk]    gå (trekke) seg tilbake [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
branding [engelsk]    merkeprofilering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Blinding [norsk]    ved utprøving av påliteligheten og gyldigheten til EDSS (Expanded Disability Status Scale) får ikke legen tilgang til tidligere testresultater. Dette er for å sikre at nåværende vurdering er objektiv gjennom hele forsøket.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
utviding [norsk]    dilatasjon [med. el. latin]   Dilatasjon er det latinske ordet for utvidning, og brukes i mange sammenhenger. Det brukes om mange normale prosesser som f.eks. utviding av pupillene i dårlig lys. Det brukes også om sykelige tilstander som f.eks. utviding av hjertet ved svak hjertemuskel eller utviding av magesekken. I tillegg kan det brukes om inngrep der man utvider en åpning (f.eks endetarmsåpningen) eller en blodåre mm.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
including [engelsk]    inklusive [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Kuvending [norsk]    Å kuvende vil si å falle av, jibbe og loffe opp mot vinden for nye halser.
Maritim ordliste © MaritimStart
offending [engelsk]    krenking; fornærming [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
preceding [engelsk]    foregående [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
regarding [engelsk]    angående [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ascending [engelsk]    (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Exploding [engelsk]    Eksploderende [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Recording [engelsk]    innspilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ascending [engelsk]    oppstigende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cascading [engelsk]    komme brusende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
retarding [engelsk]    hindring, hold tilbake [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
spreading [engelsk]    spredning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
embedding [engelsk]    imbedding(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
innånding [norsk]    R20 [risikokode]   Farlig ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R23 [risikokode]   Giftig ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R26 [risikokode]   Meget giftig ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R39/23 [risikokode]   Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R39/26 [risikokode]   Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R48/20 [risikokode]   Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R48/23 [risikokode]   Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    R68/20 [risikokode]   Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innånding [norsk]    S63 [sikkerhetskode]   Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
rispudding [norsk]    rice pudding [engelsk]   riz au lait [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
misleading [engelsk]    villedende [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
astounding [engelsk]    utrolig, forbløffende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foreboding [engelsk]    forutanelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tegnkoding [norsk]    character (en-)coding (scheme) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
descending [engelsk]    synkende [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
keybinding [engelsk]    hurtigtast [norsk]   (se nærmere forklaring)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
descending [engelsk]    gå nedover [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forbinding [norsk]    dressing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
scaffolding [engelsk]    stillas [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
halvvending [norsk]    media vuelta [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Arvemelding [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
co-branding [norsk]    merkevaresamarbeid [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
hanggliding [norsk]    hengeflyging, hengegliding [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
outstanding [engelsk]    fremragende, fremtredene; iøyenfallende, påfallende; ubetalt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ARA-melding [norsk]    ARA notification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bankmelding [norsk]    bank advice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Co-Branding [engelsk]    sammerking (co-branding) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sen binding [norsk]    late binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
talemelding [norsk]    voice message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
wildcarding [engelsk]    bruk av jokertegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bullheading [engelsk]    innpumping ved høyere trykk enn i den oljeførende formasjonen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ding, Tommy [norsk]    Thomas, Dean [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Arvemelding [norsk]    Skjema som arvingene har ansvar for å sende inn med opplysninger som skal gi grunnlag for å regne ut arveavgiften. Det skal sendes én arvemelding i hvert dødsbo. Skjema skal sendes innen seks måneder etter dødsfallet til skattefogdkontoret i det fylket der avdøde bodde.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Gavemelding [norsk]    Skjema som giver og mottaker plikter å sende inn når det blir gitt gaver utover det som er vanlig skikk og bruk. Det skal leveres inn en gavemelding for hver mottaker der flere får gaver samtidig fra samme giver. Der ektefeller gir gave fra sitt felleseie skal de føres opp som giver med ektefelle i ett skjema. Meldingen skal sendes innen en måned etter at gaven er gitt til skattefogdkontoret i det fylket der giver bor.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Børsmelding [norsk]    En børsmelding er en nyhet om et selskap som enten kommer fra børsen selv (f.eks. en suspensasjon) eller fra selskapet via børsen (f.eks. melding om en ny kontrakt).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Smallholding [engelsk]    Småbruk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kanaltreding [norsk]    (Slot load). System der man legger filmen i en åpen kanal i projektoren. Når kanalen lukkes er filmen riktig tredd. Brukes i en del 16mm projektorer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bodybuilding [norsk]    kroppsbygging [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
teambuilding [norsk]    lagutvikling, lagbygging [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
masquerading [engelsk]    maskering [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
returmelding [norsk]    bounce message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OEM branding [engelsk]    OEM-merking, OEM-merking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stoppmelding [norsk]    Stop message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kantblanding [norsk]    edgeblending [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fast bonding [engelsk]    hurtigherdende [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Byggemelding [norsk]    Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak som kan meldes, og hvilke som krever søknad. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
early binding [engelsk]    tidlig binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
named binding [engelsk]    ikke-anonym binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statusmelding [norsk]    status message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
UDP-omsending [norsk]    UDP resend [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cross-bedding [engelsk]    kryssjikting [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bystyremelding [norsk]    report (xx/2000) to the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
trade, trading [engelsk]    handel [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
inside trading [norsk]    innsidehandel [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
anonym binding [norsk]    anonymous binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bill of lading [engelsk]    fraktbrev [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
column heading [engelsk]    kolonneoverskrift (kontroll) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tilbakemelding [norsk]    Feedback [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finite loading [engelsk]    begrenset belasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font embedding [engelsk]    innebygging av skrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direktemelding [norsk]    instant message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
multithreading [engelsk]    flertrådskjøring (multithreading) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
multithreading [engelsk]    flertrådskjøring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
static binding [engelsk]    statisk binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
phase encoding [engelsk]    fasekodende [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
switch loading [engelsk]    vekselvis fylling [norsk]   (av forskjellige væsker/fluider)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tilbakemelding [norsk]    återkopling [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Tilbakevending [norsk]    Brukes om personer med flyktningbakgrunn som har fått oppholdstillatelse i Norge, og som vender tilbake til sine hjemland. Tilbakevending kan skje på eget initiativ eller være organisert av myndighetene. Den kan foregå med eller uten offentlig støtte og annen aktiv stimulans eller tilrettelegging. I UDI brukes begrepet tilbakevending bare om de som får økonomisk støtte Se også Repatriering.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Variant reading [engelsk]    Varia lecto (v.l.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
karamellpudding [norsk]    crème caramel [engelsk]   crème caramel [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
karamellpudding [norsk]    crème caramel [engelsk]   oeufs au lait [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
absolutt koding [norsk]    absolute coding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call forwarding [engelsk]    viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call forwarding [engelsk]    Viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic binding [engelsk]    dynamisk binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekspressmelding [norsk]    express message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
runtime binding [engelsk]    kjøretidsbinding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakegløding [norsk]    back annealing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
insert moulding [engelsk]    støpekjerne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Misunderstanding [engelsk]    Misforståelse [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
run-time binding [engelsk]    kjøretidsbinding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stortingsmelding [norsk]    st.meld. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Stortingsmelding [norsk]    St.meld. [forkortelse]   ofte en orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike sider ved statlig virksomhet (f.eks.årsmeldinger fra statlige bedrifter og etater, meldinger om vår deltakelse i ulike former for internasjonalt samarbeid) eller om planer som regjeringen vil sette i verk, og som den ønsker å få drøftet i Stortinget. Dersom regjeringen ønsker å trekke tilbake en proposisjon, skal det skje i form av en melding.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Place of standing [engelsk]    Locus standi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
one-pass encoding [engelsk]    koding i én omgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Publish Recording [engelsk]    Publiser innspilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
two-pass encoding [engelsk]    koding i to omganger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inert gas welding [engelsk]    dekkgassveising [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vertical boarding [engelsk]    stående kledning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
background shading [engelsk]    bakgrunnsskyggelegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
C.O.D. outstanding [engelsk]    utestående oppkrav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
debiteringsmelding [norsk]    debit advice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mélange, blanding [norsk]    mélange [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
injection moulding [engelsk]    sprøytestøping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bekreftelsesmelding [norsk]    confirmation message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
krediteringsmelding [norsk]    credit advice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjonsmelding [norsk]    informational announcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sea-floor spreading [engelsk]    havbunnsspredning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
horizontal boarding [engelsk]    liggende kledning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kringkastingsmelding [norsk]    broadcast message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
the Storting building [engelsk]    stortingsbygningen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
additiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å addere flere farger. Rød+grønn+blå gir hvit. Bilder for TV, video og digital projeksjon dannes ved additiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
rydde opp, opprydding [norsk]    cleanup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Send en direktemelding [norsk]    Send an Instant Message... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
While a suit is pending [engelsk]    Pendente lite [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The mother was standing [engelsk]    Stabat Mater [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
avsender av talemelding [norsk]    voice message originator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
positioning of a building [engelsk]    plassering av bygning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
gratinert vaniljepudding [norsk]    crème brûlée [engelsk]   crème brûlée [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
subtraktiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å filtrere f.eks. hvitt lys gjennom ulike fargefiltere. Ved projeksjon av film benyttes subtraktiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
e-post, e-brev, e-melding [avløserord]    mail [norsk]   jf. e-mail
Norske avløserord for importord © Språkrådet
location-based forwarding [engelsk]    viderekobling avhengig av plassering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfalsket e-postmelding [norsk]    spoofed mail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foamed injection moulding [engelsk]    sprøytestøping med skum [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
egenskap for statusmelding [norsk]    status message property [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Faith seeking understanding [engelsk]    Fides quaerens intellectum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
cash on delivery outstanding [engelsk]    utestående oppkrav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
object linking and embedding [engelsk]    kobling og innebygging av objekter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frokostblanding, kornblanding [avløserord]    cereal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direktemelding, hurtigmelding [avløserord]    instant message [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
egenskapsverdi for statusmelding [norsk]    status message property value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blood sausage, white (black) pudding [engelsk]    blodpudding, blodpølse [norsk]   boudin (blanc, noir) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ferdiggjøring; rensing; opprydding [norsk]    clearing [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
varsel om innkommende direktemelding [norsk]    incoming instant message alert [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
notices posted in the Storting building [engelsk]    oppslag i stortingsbygningen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
identitetsmapping, identitetsavbilding [norsk]    identity mapping [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Altstoff Recycling Austria AG-melding [norsk]    Altstoff Recycling Austria AG notification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
talemelding, talemelding, talemelding [norsk]    prompt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
The shortest reading is the more probable reading [engelsk]    Lectio brevior lectio potior [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
holde pusten, pausen mellom inn- og utånding [norsk]    breathhold [engelsk]   fase hvor en person holder pusten
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen