Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dinopium benghalense [latin]    Bengalspett [norsk]   Black-rumped Flameback [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha med opptil 10 ind. i Keoladeo 23.2. Dessuten ett ind. ved Taj Mahal 24.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no