Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dinosam [synonym]    2-Metylbutyl-4,6-dinitrofenol [norsk]   molekylformel: C11H14N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap