Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dioritt [norsk]    Dypbergart hvor kvarts utgjør <5 % av de lyse mineraler og plagioklas utgjør >90% av feltspaten. De mørke mineraler domineres vanligvis av amfibol.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Granodioritt [norsk]    Dypbergart hvor kvarts utgjør 20-60 % av de lyse mineralene og hvor plagioklas utgjør 65-90 % av feltspatmineralene. Mørke mineraler er oftest biotitt og amfibol.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse