Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Directive [engelsk]    Direktiv [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Directive on Services [engelsk]    Tjenestedirektivet [norsk]   Europakommisjonens forslag til nytt tjenestedirektiv som skal gjøre den frie flyten av tjenester mellom EU og EØS-landene enklere. Direktivet slår fast at et selskap i EU/EØS-området skal kunne levere tjenester til alle land med utgangspunkt i eget lands lønnsnivå og regelverk. Unntatt fra regelen er arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land, som skal omfattes av vertslandets lønns- og arbeidsvilkår (art.17). Forslaget ble godkjent av Europaparlamentets komité i november 2005 og skal behandles av EU-parlamentet i plenum og i Rådet tidlig i 2006.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Working Time Directive [engelsk]    Arbeidstidsdirektivet [norsk]   Sørger for beskyttelse av arbeidere mot ugunstige helse- og sikkerhetsmessige virkninger av urimelig lange arbeidsdager. Direktivet tillater maksimum 48 timers arbeidsuke, pålegger pauser og minimum fire betalte ferieuker per år.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
EU Data Protection Directive [engelsk]    EUs databeskyttelsesdirektiv [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft