Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Director [engelsk]    Etatssjef/Direktør  [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
directory [engelsk]    mappe [norsk]   (eg. «katalog», men vi vil bruke bare ett ord for både «folder» og «directory»)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
directory [engelsk]    katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory store [engelsk]    kataloglager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
District Director [engelsk]    Bydelsdirektør [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
directory listing [engelsk]    mappelisting, mappeoversikt [norsk]   (se directory)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
directory service [engelsk]    katalogtjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory browsing [engelsk]    mappevisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory character [engelsk]    katalogtegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory partition [engelsk]    katalogpartisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
director of nursing [engelsk]    sjefssykepleier [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Director of ... District [engelsk]    Bydelsdirektør i Bydel ...  [norsk]   f.eks. Bydelsdirektør i Bydel Bøler/eg. Director of Bøler District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Directorate General for... [engelsk]    Europakommisjonens generaldirektorat for... [norsk]   DG... [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Directory Management Service [engelsk]    Directory Management Service / tjenesten for katalogadministrasjon  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Director of the City Archives [engelsk]    Byarkivar [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Director of the Tax Collection Office [engelsk]    Kemner [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Director of Cultural Heritage Management [engelsk]    Byantikvar [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune