Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Directory Management Service / tjenesten for katalogadministrasjon  [norsk]    Directory Management Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft