Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Disagio [norsk]    Kurstap som oppstår ved salg eller innløsning av verdipapirer og fremmed valuta.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Agio/Disagio [norsk]    Kursgevinst som oppstår ved salg eller kjøp av valuta eller verdipapirer
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA