Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Disiecti membra poetae [latin]    Limbs of a dismembered poet [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom