Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Disko [norsk]    Disco [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Diskonto [norsk]    Den rentesats som landets nasjonalbank anvender ved diskontering av forretningsveksler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
diskonto [norsk]    discount rate [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diskordant [norsk]    discordant [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Diskontering [norsk]    Omregning av fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
diskonformitet [norsk]    disconformity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
diskontinuerlig [norsk]    discontinuous [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Diskonteringsrente [norsk]    Kalkulasjonsrente som brukes for å angi avkastningskrav på bundet kapital, dvs. den renten (avkastningen) du forlanger på de pengene som investeres i ditt prosjekt. Avkastningskravet skal gjenspeile risikoen i prosjektet (høy risiko gir høy diskonteringsrente). Brukes bl.a. i nåverdiberegninger for å omgjøre verdien av framtidige inn- og utbetalinger til dagens pengeverdi.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
lommespiller, lommedisko [avløserord]    walkman [norsk]   jf. discman
Norske avløserord for importord © Språkrådet