Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Distanse [norsk]    Distance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Min distanse [norsk]    Dette er minimum 'synlighetsavstand' for den enkelte kommunikasjonsflate.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup