Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Distribusjon [norsk]    Opplegg for å planlegge, gjennomføre og kontrollere formidling/transport av produkter fra bedriften til kundene.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
distribusjon [norsk]    deployment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjon [norsk]    distribution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Distribusjon [norsk]    innen medisin vil dette si tilførsel av et legemiddel rundt i kroppen via enten blodstrømmen eller lymfen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
ringdistribusjon [norsk]    round robin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjon(en) [norsk]    distribution [engelsk]   (subst.) generalized function
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
distribusjonskopi [norsk]    Filmkopi som brukes til visning på kino.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Distribusjonskanal [norsk]    Fysisk transportvei for en vare fra bedrift til kunde. Kan også være betegnelse på den eller de som har ansvaret for å selge ditt produkt i markedet, f.eks. en butikkjede.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
distribusjonspakke [norsk]    deployment package [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjonsmappe [norsk]    distribution folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjonsliste [norsk]    distribution list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hurtigdistribusjon [norsk]    quick deploy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Distribusjonssvitsj [norsk]    Distribusjonssvitsjer håndterer aggregert trafikk fra et sett av kantsvitsjer og har typisk en høykapasitets fiberforbindelse (gigabit eller 10 gigabit) mot kjernesvitsj.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
distribusjonsserver [norsk]    distribution server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsdistribusjon [norsk]    content deployment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjon, fordeling [norsk]    distribution [engelsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Distribusjonsbehandling [norsk]    Deployment Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjon av adressebok [norsk]    OAB distribution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjon av adressebok [norsk]    offline address book distribution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjonspunkt for adressebok [norsk]    OAB distribution point [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjonspunkt for adressebok [norsk]    offline address book distribution point [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pakkebehandling for mobil distribusjon [norsk]    Mobile Deployment Package Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjonsliste, e-postliste, diskusjonsliste [norsk]    mailinglist [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no