Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Divinyleter [norsk]    ETHENE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]   molekylformel: C4H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap