Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dizygotisk [norsk]    tvillinger som er resultatet av to forskjellige zygoter, eller to forskjellige egg, som befruktes av to separate sædceller. De kan ha alle kjønnskombinasjoner (to gutter, to jenter, en av hver).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma