Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Docendo discitur [latin]    It is learned by teaching [engelsk]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom