Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dodin [synonym]    Dodecylguanidinmonoacetat [norsk]   GUANIDINE, DODECYL-, MONOACETATE [engelsk]   molekylformel: C13H29N3.C2H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap