Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dokumentinformasjonspanel [norsk]    Document Information Panel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft