Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dolby Digital [norsk]    Betegnelse på Dolby?s digitale lydformat for film. 6 (5.1) kanaler lyd. Lyden er lagret mellom perforeringshullene på lydsporsiden på filmen.Tidligere kalt SR?D.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO