Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dolby tone [norsk]    (testfilm). Lydspor for justering av riktig nivå på de to kanalene til forforsterkeren i en Dolbyprosessor.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO