Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dolbyprosessor [norsk]    Apparat som bearbeider Dolbyinnspilte lydsignaler i filmlydanlegg. Inneholder bl.a. støyreduksjonsenhet og dekoding for 2-4 kanaler for analog lyd, og evt. for prosessering av Dolby Digital og Surround-EX.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO