Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dolkfisk [norsk]    Aphanopus carbo [latin]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, trådstjertfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dolkfisk  [norsk]    Black Scabbardfish [engelsk]   Aphanopus carbo [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet