Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dollbord [norsk]    Forsterket bordgang (dekk) på åpen båt. Egentlig hvor tollepinnene skal stå.
Maritim ordliste © MaritimStart