Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
Dom [bokmål/riksmål/nynorsk]    Forkortelse for Dommerne, bok i Bibelen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Dom [engelsk]    Engelsk guttenavn.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
DOM [norsk]    DOM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dom [forkortelse]    Dommerne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
dom [norsk]    duopmu [samisk]   (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: lága gáduhusa vuollái šaddat 'komme under lovens dom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 94 omtrentlig(e)
dome [norsk]    dome [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Domene [norsk]    Den delen av en internettadresse som kommer etter "http://" og før neste "/", feks "google.com" eller ".com". I denne betydingen er et domene det samme som et domenenavn, noe som er forenklet i forhold til andre definisjoner.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
kondom [norsk]    condom [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
random [engelsk]    tilfeldig; på slump [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rikdom [norsk]    wealth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
domene [norsk]    domain [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
domene [norsk]    domain [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domene [norsk]    domain [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domene [norsk]    domain [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain [engelsk]    definisjonsområde [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
domain [engelsk]    definisjonsmengde [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
domain [engelsk]    domene(t) [norsk]   (subst.) (in C or Rn)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
sykdom [norsk]    buozalmas, dávda [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Kingdom [engelsk]    Kongerike [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Domstol [norsk]    Et uavhengig organ som har dømmende myndighet i straffesaker og sivile s..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Hedendom [norsk]    Heathendom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
alderdom [norsk]    Senium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dominion [engelsk]    herredømme [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trolldom [norsk]    sorcery [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
domestic [engelsk]    innenlands [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dominica [norsk]    Dominica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dominere [norsk]    predominate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Dominant [norsk]    Genutgave som uttrykkes i et heterozygot individ på en slik måte at den andre genutgaven ikke kommer til uttrykk. Det heterozygote individet får da samme fenotype som det homozygote individet, som har det dominante allelet i dobbelt dose.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Domstolen [kortform]    EF-domstolen [norsk]   European Court of Justice [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
fattigdom [norsk]    poverty [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
domenetre [norsk]    domain tree [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domenetre [norsk]    domain tree [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domenenavn [norsk]    domain name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Domain name [norsk]    Navn som kan bli brukt i stedet for IP adresser.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
Dominant arv [norsk]    Ved dominant arv av et gen som for eksempel gir sykdom, er ett arveanlegg nok til å få sykdommen. Hvis den arvelige sykdommen finnes i slekten, vil den kunne gå fra generasjon til generasjon i rett nedadgående linje. Det er 50 % sannsynlighet for at et barn arver det dominante sykdomsgenet fra en mor eller far. De aller fleste dominante sykdommer er autosomale, dvs. at genet eller genene som forårsaker sykdommen sitter på andre kromosomer enn kjønnskromosomene, slik at begge kjønn rammes like hyppig. (Se også recessiv arv og kjønnsbunden arvelig sykdom.)
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Fast eiendom [norsk]    Grunn og bygninger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Dominus tecum [latin]    May the Lord be with you [engelsk]   (Singular)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Crohns sykdom [norsk]    morbus Crohn [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
blødersykdom [norsk]    hemofili [med. el. latin]   Manglende evne til å koagulere (størkne) blod, slik at blødningen ikke stopper av seg selv. Deles inn i gruppene A og B, hvor begge tilstander innebærer mangel på koagulasjonsfaktorer. Sykdommen er arvelig betinget, men pasienten kan få et tilnærmet normalt liv ved jevnlig tilførsel av nevnte koagulasjonsfaktorer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hudsoppsykdom [norsk]    tinea [med. el. latin]   Samlenavn for flere typer soppsykdomer på huden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bebygd eiendom [norsk]    developed property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Kronisk sykdom [norsk]    Langvarig sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
psykisk sykdom [norsk]    mental lidelse [med. el. latin]   Lidelse som omfatter en persons psykiske helse, for eksempel schizophreni eller depresjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Dominikanerenke [norsk]    Pin-tailed Whydah [engelsk]   Vidua macroura [latin]   3 birds seen just before arrival in Naro Moru, Mt. Kenya 16/11 and 2 birds in Naro Moru 17/11. Also 8-10 birds seen at a forest edge in Kakamega Forest 26/11, 1 seen from the bus en route to Voi 5/12, 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12 and 5 birds near Wundanyi, Taita Hills the same day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hodgkins sykdom [norsk]    lymphogranulomatosis maligna [med. el. latin]   Ondartet lymfesykdom, der lymfeknutene forstørres, ofte fulgt av feber, anemi, kløe, avmagring og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden kan som oftest helbredes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Dominus vobiscum [latin]    May the Lord be with you [engelsk]   (Plural)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
domenekontroller [norsk]    domain controller [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain namespace [engelsk]    navneområde for domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dominant control [engelsk]    dominant kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Systemisk sykdom [norsk]    En sykdom som finnes i hele kroppen
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
autoimmun sykdom [norsk]    autoimmun sykdom [med. el. latin]   Sykdom som skyldes at stoffer i kroppen reagerer på noen av kroppens egne bestanddeler. Medfører skade på den eller de organene som angripes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Dominikanertyrann [norsk]    Black-and-white Monjita [engelsk]   Xolmis dominicana  [latin]   3 Pardices 28.11., 8 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alzheimers sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Parkinsons sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bekhterevs sykdom [norsk]    Bekhterew [engelsk]   Se Ankyloserende spondylitt
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Alzheimers sykdom [norsk]    Ved Alzheimers sykdom dør nerveceller i deler av hjernen unormalt fort. Man vet enda ikke hva som starter sykdomsforløpet, men man vet at den forverrer seg gradvis og langsomt over år. Det tidligste symptomet er svikt i hukommelsen. Symptomer på depresjon og angst forekommer relativt ofte i den første fasen. Senere kan det opptre vrangforestillinger og hallusinasjoner. Sykdomsforløpet varierer, men vanligvis er pasienten helt pleieavhengig etter 5-15 år. Mer...
Demensordliste © Pfizer AS
Korsakoffs sykdom [med. el. latin]    Organisk nervesykdom, der hjernefunksjonene blir generelt forstyrrede, med bl.a. forvirring og trang til å lyve. Hukommelsen svikter også ved denne type sykdom. Ofte er tilstanden et resultat av tiaminmangel og alkoholmisbruk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bekhterevs sykdom [norsk]    spondylarthritis ankylopoietica [med. el. latin]   Betennelsessykdom som først og fremst rammer ledd i bekkenet og ryggsøylen. Fører til at leddene blir helt stive.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
domestic transport [engelsk]    innenlands transport [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Domine, dirige nos [latin]    Lord, direct us [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dominus providebit [latin]    The Lord will provide [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Domus dulcis domus [latin]    Home sweet home [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
degrees of freedom [engelsk]    (antallet) frihetsgrader [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
domain local group [engelsk]    lokal gruppe for domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Domain Name System [engelsk]    domenenavnsystem (DNS), domenenavnsystem (DNS) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dominican Republic [engelsk]    Den dominikanske republikken [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stochastic, random [engelsk]    stokastisk [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Hodgkin’s sykdom [norsk]    lymfogranulomatose, en kreftform i lymfesystemet
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Alzheimer`s sykdom [norsk]    Morbus Alzheimer [med. el. latin]   Den vanligst årsaken til aldersdemens. Personene blir glemsomme, mister dømmekraften, og får humørsvingninger. Det er sett at det blir hjernesvinn hos de det gjelder. Pasientene blir etterhvert helt hjelpeløse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ubebygd tomt/eiendom [norsk]    undeveloped plot/property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Domino optimo maximo [latin]    To the Lord, the best and greatest [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
domeneadministrator [norsk]    domain administrator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domenekonsolidering [norsk]    domain consolidation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain naming master [engelsk]    overvåker av domenenavngiving [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hjerte- og karsykdom [norsk]    cardiovascular disease [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tiltrekning, trolldom [norsk]    charm [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forutsigelse, spådom [norsk]    prediction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forutsigelse, spådom [norsk]    prediction [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Dominerende follikkel [norsk]    Den største eggsekken som utvikler seg i en naturlig menstruasjonssyklus. Den eggsekken som vil gi eggløsning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Dominus illuminatio mea [latin]    The Lord is my light [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
domain (of a function) [engelsk]    definisjonsområde(t) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Dominans-underkastelse [norsk]    At man i ulike menneskelige forhold kan oppleve at man har makt over andre, eller at de har makt over en selv. I noen tilfeller vil du oppleve at det er i orden at de(n) andre har makt over deg; det vil si at du underkaster deg. Motsatt vil du i andre forhold ønske og ville ha makt over de(n) andre; det vil si å dominere de(n) andre.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
polycystisk leversykdom [med. el. latin]    cystelever [norsk]   Cystelever er en sykdom der det dannes lukkede, væskefylte hulrom med glatte vegger i levervevet. Sykdommen kan være arvelig og da ofte sammen med cystenyrer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
dom; (juridisk) kjennelse [norsk]    verdict [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Domo arigato gozaimashita [japansk]    Tusen takk [norsk]   (fortid)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Creutzfeldt-Jakobs Sykdom [norsk]    Sjelden, dødelig hjernesykdom som bl. a. har symptomer som framskridende sløvsinn, svinn av muskulatur, skjelving og talevansker.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Creutzfeldt-Jakobs sykdom [norsk]    - en svært sjelden form for demens som utvikler seg raskt. Det er nå kjent at sykdommen forårsakes av et smittsomt peptid - et prion. Det antas at en variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom overføres til mennesker fra sauer (scrapie) via kyr (kugalskap).
Demensordliste © Pfizer AS
In books (there is) freedom [engelsk]    In libris libertas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fremskrittspartiets Ungdom [norsk]    FrPU [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Domain Folder Sharing Wizard [engelsk]    Veiviser for deling av domenemappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kristelig Folkepartis Ungdom [norsk]    KrFU [forkortelse/akronym]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
saker om familie, barn og ungdom [norsk]    matters relating to families, children and youth [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
overbevisning, forvissning; dom [norsk]    conviction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dominerende; eie, ha for seg selv [norsk]    possessive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Domisil- og territorialprinsippet [norsk]    Enkelte land legger til grunn domisilprinsippet for erverv av statsborgerskap. Domisilprinsippet innebærer at statsborgerskapet beror på hvilket land personen bor i. For erverv av statsborgerskap ved søknad krever de fleste land bopel eller opphold av en viss varighet. Se også nedstammingsprinsippet og territorialprinsippet.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
To accept a favour is to sell freedom [engelsk]    Beneficium accipere libertatem est vendere [latin]   (Publilius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
stave; bety; trylleformular; trolldom [norsk]    spell [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Where there is doubt, there is freedom [engelsk]    Ubi dubium ibi libertas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom [norsk]    Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg