Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Domain Folder Sharing Wizard [engelsk]    Veiviser for deling av domenemappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft