Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dominans-underkastelse [norsk]    At man i ulike menneskelige forhold kan oppleve at man har makt over andre, eller at de har makt over en selv. I noen tilfeller vil du oppleve at det er i orden at de(n) andre har makt over deg; det vil si at du underkaster deg. Motsatt vil du i andre forhold ønske og ville ha makt over de(n) andre; det vil si å dominere de(n) andre.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net