Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Domstolen [kortform]    EF-domstolen [norsk]   European Court of Justice [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen