Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Don [samisk]    Du [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 52 omtrentlig(e)
Donor [norsk]    En giver av for eksempel blod eller kroppsdel
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Kodon [norsk]    koden for en enkelt aminosyre som inneholder tre av basene i DNA.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Kodon [norsk]    En nukleotide triplett som koder for en aminosyre. Flere tripletter sammen koder for flere aminosyrer som til slutt gir et protein.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Radon [norsk]    Radon er en radioaktiv gass som først og fremst tilføres innemiljø fra berggrunn og jordsmonn under huset. Radon er en edelgass og et naturlig ledd i nedbrytingen av uran. Spaltingsproduktene kan hope seg opp i lungene i form av små, radioaktive partikler. Dette fører til økt risiko for lungekreft, spesielt for røykere.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
dongle [engelsk]    maskinvarelås [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
donqueo [spansk]    Fra det engelske ordet FOUL, ofte brukt i basketball.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
abandon [engelsk]    oppgi, svikte; løssluppenhet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
abandon [engelsk]    forlate [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
donator [norsk]    er en person som gir en donasjon, mens en donor gir blod, sæd eller et legemsorgan
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Don leat [samisk]    Du er [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Donkeyman [norsk]    Kjelepasser / fyrbøter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Fosfamidon [synonym]    O-(3-Dietylamino-2-klor-1-metyl-3-okso-1-propenyl)-O,O-dimetylfosfat [norsk]   PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO-3- (DIETHYLAMINO)-1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
lard, lardon [fransk]    bacon [norsk]   bacon [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
hängdon [svensk]    opphengingsinnretning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Don't touch me! [engelsk]    Noli me tangere! [latin]   (Versio Vulgata)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Harpagus diodon [latin]    Rustlegglente [norsk]   Rufous-thighed Kite [engelsk]   1 Uruguai Prov. Park 2.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tangara seledon [latin]    Turkishodetanagar [norsk]   Green-headed Tanager [engelsk]   2 Cruce Caballero 2.12., 3 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Donna nobis pacem [latin]    Grant us peace [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Troglodytes aedon [latin]    Hussmett [norsk]   House Wren [engelsk]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Troglodytes aedon [latin]    Hussmett [norsk]   House Wren [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Troglodytes aedon [latin]    Hussmett [norsk]   House Wren [engelsk]   Sett spredt i alle regioner bortsett fra paramosonen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Troglodytes aedon [latin]    Hussmett [norsk]   House Wren [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus aedon [latin]    Tykknebbsanger [norsk]   Thick-billed Warbler [engelsk]   Henholdsvis 8, 5 og 2 Happy Island 14., 15. og 17.5. Opptil 30 Beidaihe 20.-22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Don't make me laugh [engelsk]    Ne feceris ut rideam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Polyvinylpyrrolidon [norsk]    PVP [akronym]   En av komponentene i overlatebelegget på kateteret
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Polyvinylpyrrolidon [norsk]    E1201 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Polyvinylpyrrolidon [norsk]    E1201 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
1-Fenyl-3-pyrazolidon [norsk]    3-PYRAZOLIDINONE, 1-PHENYL- [engelsk]   molekylformel: C9H10N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Don't Fear the Reaper [engelsk]    Non timetis messor [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Donacospiza albifrons [latin]    Rørspurv [norsk]   Long-tailed Reed-Finch [engelsk]   1 Otamendi 28.11., 3-4 Santo Tomé 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Donacobius atricapilla [latin]    Svarthettesmett [norsk]    Black-capped Donacobius [engelsk]   1 Eco Amazonia 3.-5.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Donacobius atricapilla [latin]    Svarthettesmett [norsk]   Black-capped Donacobius [engelsk]   3 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Polyvinylpolypyrrolidon [norsk]    E1202 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Polyvinylpolypyrrolidon [norsk]    E1202 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
don it mahte samigiela [samisk]    du kan ikke samisk [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Don't move settled things [engelsk]    Quieta non movere [latin]   or Don't rock the boat
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
-váini, -rohkki, -gádon [kåfjordsamisk]    avdøde [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Don't speak against the sun [engelsk]    Adversus solem ne loquitor [latin]   (don't waste your time arguing the obvious)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't call me. I'll call you [engelsk]    Noli me voca, ego te vocabo [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't upset my calculations! [engelsk]    Noli turbare circulos meos! [latin]   (Archimedes)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't carry logs into the forest [engelsk]    In silvam ne ligna feras [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't applaud. Just throw money [engelsk]    Non plaudite. Modo pecuniam jacite [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't let the bastards grind you down [engelsk]    Illegitimis nil carborundum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't you dare erase my hard disk! [engelsk]    Ne auderis delere orbem rigidum meum! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't let the bastards get you down [engelsk]    Noli nothis permittere te terere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't force it, get a bigger hammer [engelsk]    Nolite id cogere, cape malleum majorem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't let the bastards grind you down [engelsk]    Non illigitamus carborundum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't wish ill for your enemy; plan it [engelsk]    De inimico non loquaris sed cogites [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Donec eris felix, multos numerabis amicos [latin]    As long as you are fortunate, you will have many friends [engelsk]   (when you are successful, everyone wants to be your friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't whistle and drink at the same time [engelsk]    Noli simul flare sobereque [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't you know then, my son, how little wisdom rules the world? [engelsk]    An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur? [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Don't consider that anything has been done if anything is left to be done [engelsk]    Nil actum reputa si quid superest agendum [latin]   (Lucan)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom