Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Don't move settled things [engelsk]    Quieta non movere [latin]   or Don't rock the boat
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom