Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Donor [norsk]    En giver av for eksempel blod eller kroppsdel
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer