Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dopamin [norsk]    Biokjemisk stoff som påvirker nervesystemet.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no