Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Doppio movimento [norsk]    Dobbelt så hurtig.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)