Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dorisk søyle [norsk]    Den eldste og mest bastante søylen fra det gamle Hellas. Søylens øverste del kan ligne en pute som overfører vekten fra bjelkelag til søylehals (se illustrasjon).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no