Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
dosimeter [norsk]    dosimeter [engelsk]   utstyr for måling av radioaktiv dose for personell
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Dosimeter [norsk]    En måler for å måle doser, f.eks., av radongass.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dosimeter reader [engelsk]    avleserenhet for dosimetere  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt