Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Double majority [engelsk]    Dobbelt flertall [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen