Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Double-collared Seedeater [engelsk]    Beltefrøeter [norsk]   Sporophila caerulescens [latin]   1 Explorer’s Inn 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Double-collared Seedeater [engelsk]    Beltefrøeter [norsk]   Sporophila caerulescens [latin]   Sett jevnlig men fåtallig i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no