Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Double-crested Cormorant [engelsk]    Totoppskarv [norsk]   Phalacrocorax auritus [latin]   CO, UT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no