Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Double-striped Thick-knee [engelsk]    Amerikatriel [norsk]   Burhinus bistriatus [latin]   1 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no