Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dråpemaurvokter [norsk]    Black-spotted Bare-eye [engelsk]   Phlegopsis nigromaculata [latin]   2H Eco Amazonia 5.9., H TRC 8.9., H Explorer’s Inn 10.9., 4 Amazonia Lodge 17.9., H ss 18.9., H Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no