Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Malfoy, Draco [engelsk]    Malfang, Draco [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Trachinus draco [latin]    Fjesing  [norsk]   Greater weever [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Trachinus draco [latin]    Fjesing [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fjesingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Draco dormiens nunquam titillandus [latin]    Never Tickle a Sleeping Dragon [engelsk]   (motto of Harry Potter's alma mater)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Draco Dormiens Nunquam Titillandus [engelsk]    Kil aldri en sovende drage [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg