Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
draft [norsk]    chart [engelsk]   kort [dansk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Draft [norsk]    Sjøkart, kystkart. Tidligere betydningen var grunnriss eller tegning over store områder, f eks verdenshavene. I Store norske leksikon er derimot "draft" betegnet som: Draft Eng. draft, draught, tegning, plan, feilaktig betegnelse på sjøkart. Feilaktig bruk av ordet "draft", over lengre tid, kan med dette ha medført en form for "hevd" (usus). Et kjent problem er at mange engelske ord er vanskelig og i enkelte tilfeller umulig å erstatte med et godt norskt ord - Derav ulik betydning. Har du en engelsk versjon av Outlook (e-mail program) på din PC vil du videre oppdage at mappen for "kladd" eller e-mail som venter på å bli sendt er benevnt med "Draft". Fortvil ikke; Omtaler du sjøkart som "draft" vil de aller fleste ikke beskylde deg for å "seile uten kompass" - Kjært barn - Mange navn
Maritim ordliste © MaritimStart
draft [engelsk]    kladd/kladde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
draft [engelsk]    utkast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Draft [engelsk]    Utkast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Draft [norsk]    Det heter sjøkart!
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
overdraft [engelsk]    overtrekk [norsk]   (kassekreditt)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
draft minutes [engelsk]    referatkonsepter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
draft recommendation [engelsk]    utkast til innstilling [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget