Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drag [engelsk]    dra [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Drag [norsk]    Ájluokta [samisk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 30 omtrentlig(e)
avdrag [norsk]    instalment [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
avdrag [norsk]    instalment [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dragnot [norsk]    gáddenuohtti [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Foredrag [norsk]    Lecture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vassdrag [norsk]    watercourse [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
dragspel [svensk]    trekkspill, belggummi [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
åndedrag [norsk]    respiratory cycle [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sammendrag [norsk]    summary [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sammendrag [norsk]    summary [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dragedrongo [norsk]    Greater Racket-tailed Drongo [engelsk]   Dicrurus paradiseus [latin]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dragedrongo [norsk]    Greater Racket-tailed Drongo [engelsk]   Dicrurus paradiseus [latin]   1 ind H Poring 9., 1 ind ss 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kontoutdrag [norsk]    account statement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontoutdrag [norsk]    statement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
byggeoppdrag [norsk]    building assignment [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fast oppdrag [norsk]    banker's order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drag and drop [engelsk]    dra og slipp [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
årlig avdrag [norsk]    annual instalment [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
drag-and-drop [engelsk]    dra og slipp- [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dekningsbidrag [Synonym]    Bruttoresultat [norsk]   Omsetning av solgte varer/tjenester, minus alle variable kostnader som er direkte knyttet til å frambringe varen/tjenesten.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
autosammendrag [norsk]    autoabstract [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bankkontoutdrag [norsk]    bank account statement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drageringsstoff [norsk]    coating agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
betaling, avdrag [norsk]    payment [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
falskhet, bedrag [norsk]    deception [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Skjermingsfradrag [norsk]    Skattefri avkastning ut over risikofri rente (NIBOR) som gjelder for aksje-og kombinasjonsfond fra og med 01.01.2006. Erstatter RISK-ordningen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Skjermingsfradrag [norsk]    Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Litt forenklet kan man si at skjermingsfradraget er en kompensasjon for risikoen du tar på deg ved å være investert i aksjer. Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i en skjermingsrente. Se forklaring nedenfor. Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet kostprisen du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond, økes skjermingsfradraget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Du kan ikke overføre skjerming til andre fond du eier. Dersom andelen du selger har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du differansen.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
samtale; lengre foredrag [norsk]    discourse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
meldingssammendrag, meldingssammendrag [norsk]    message digest [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsinke, (la) trekke ut, trekke saken i langdrag [norsk]    procrastinate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kryptografisk sammendrag, kryptografisk sammendrag [norsk]    cryptographic digest [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft